Tannpleie med kjærlighet og omsorg

Om klinikken

Vi bryr oss om alle pasientene vi har og setter pasientenes ønsker og behov i fokus. Vi er opptatt av å se menneskekroppen som en helhet og prøver å se relasjoner til andre problemer i kroppen. Tannlege Geir Olsen er videre spesielt opptatt av muskel-skjelettplager som kan ha sammenheng med tannstilling og kjeveleddet.

Hos oss vil man bli møtt med smil, åpenhet, forståelse og omsorg. Pasienter med tannlegeskrekk føler seg trygge hos oss og er man flink til å gi beskjed om tannlegeskrekk, settes det av ekstra god tid.

Vi skiller oss fra andre tannklinikker i form av hvordan kjeveleddsproblemer og tannstillingsfeil blir behandlet. Vi har pasienter som kommer fra hele Skandinavia og hele Norges langstrakte land for å få behandling for dette hos Tannlege Geir Olsen. Han tar ofte i bruk ALF-systemet (Advanced Lightwire Functionals) som det er kun et par klinikker i Norge som bruker.